HOME

ประกาศของโรงเรียน

โรงเรียนหนองเรือวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น 
ตั้งอยู่เลขที่ 40   หมู่ที่ 13   ตำบลหนองเรือ  อำเภอหนองเรือ 
 จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์ 40210 

โทรศัพท์   043-294073 โทรสาร 043-294332

free counter for websites
Scroll to Top