ไหว้ครู67

วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2567 โรงเรียนหนองเรือวิทยา นำโดย นายจีระยุทธ พุทธรักษาพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองเรือวิทยา เพื่อแสดงถึงความเคารพนับถือและระลึกถึงความดีของครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ศิษย์ เพื่อกล่อมเกลาจิตใจนักเรียนได้ทำหน้าที่ของศิษย์ โดยผ่านการทำพานไหว้ครู นอกจากนี้ยังมีการมอบทุนการศึกษาและมอบเกียรติบัตร เรียนดี อีกด้วย ….รูปกิจกรรมทั้งหมดคลิก

Scroll to Top