ข่าวประชาสัมพันธ์กำหนดการลงทะเบียนกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
1. การลงทะเบียนนกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" แบบออนไลน์ สามารถเลือกลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone , Tablet หรือ Computer ที่เว็บไซต์ ระบบลงทะเบียนนกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" แบบออนไลน์
2. นักเรียน1 คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 กิจกรรมเท่านั้น นักเรียนสามารถย้ายกิจกรรมได้ภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น
3. ให้นักเรียนลงทะเบียนกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ได้ตั้งแต่ วันที่ 14 มกราคม 2562 เป็นต้นไปจนถึงวันปิดระบบ  (ระบบปิดการลงทะเบียนในวันที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 24.00 น.)

4. นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ไม่ต้องลงทะเบียนนกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" !!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การลงทะเบียนนกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" แบบออนไลน์ ให้ปฏิบัติดังนี้

ชื่อผู้ใช้   : รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก                                     
รหัสผ่าน   : 
รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

ตัวอย่าง :
ชื่อผู้ใช้ :
  12345 (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)
รหัสผ่าน :  12345 (
เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. กรณีลงทะเบียนไม่ได้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ งานทะเบียน
     ครูวิลาสินี  ชาติแท่น  งานหลักสูตร สำนักงานวิชาการ อาคาร 1  โทร. 06-4969-9195

     ครูนัฐกร  สีใส     ผู้ดูแลระบบลงทะเบียนออนไลน์   LineID :nunas_8422   

     (ติดต่อทางไลน์จะสะดวกที่สุด ฝากข้อความหรือแค็บหน้าจอปัญหาทิ้งไว้ หรือติดต่อโดยตรงที่ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ชั้นล่างอาคาร 2) 


ลิขสิทธิ์ 2561 จัดทำโดย นายนัฐกร สีใส